Polityka prywatności

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z systemu bookero oraz strony internetowej https://www.bookero.pl.

Informacja formalna na początek – administratorem systemu oraz strony jest SAFI STUDIO Paweł Nowakowski, Dębina, ul. Spacerowa 25, 05-152 Czosnów, NIP: 5311610855. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres partner@bookero.pl.

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 • Zakładając konto w systemie, edytując swój profil, zapisując się do newslettera czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 • Gromadząc za pośrednictwem systemu bookero dane osobowe swoich klientów, powierzasz nam ich przetwarzanie, wyrażając jednocześnie zgodę na ich dalsze powierzenie podmiotom trzecim w celu realizacji usługi dostępu do systemu bookero. Szczegóły w tym zakresie opisane zostały w załączniku nr 1 do regulaminu Bookero precyzującym zasady powierzenia przetwarzania danych. 
 • Korzystamy z Google Tag Manager w celu zarządzania poszczególnymi narzędziami i tagami powiązanymi z naszą stroną.  
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Korzystamy z narzędzia HotJar w celu analizy Twojego zachowania podczas korzystania ze strony oraz systemu. Narzędzie HotJar nie gromadzi jakichkolwiek Twoich danych osobowych. Prowadzone analizy pomagają nam ulepszać stronę i system, by korzystanie z nich było dla Ciebie jeszcze wygodniejsze. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy HotJar Limited.
 • Korzystamy z narzędzia Smartsupp, by zapewnić Ci możliwość kontaktu z nami w czasie rzeczywistym (czat). W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Smartsupp.com s.r.o.
 • Korzystamy z narzędzi Facebooka by zapewnić Ci określone funkcje społecznościowe (Facebook Connect) oraz prowadzić działania marketingowe w oparciu o niestandardowe grupy odbiorców (Facebook Custom Audiences). 
 • Korzystamy z BugSnug w celu logowania błędów JS w ramach Bookero. 
 • Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony i systemu, w szczególności by pamiętać Twoje zalogowanie do systemu.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest SAFI STUDIO Paweł Nowakowski, Dębina, ul. Spacerowa 25, 05-152 Czosnów, NIP: 5311610855.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem partner@bookero.pl.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć konto w systemie, zapisać się do newslettera czy po prostu skontaktować się z nami.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Twoje dane osobowe będą ujawniane podmiotom, którym SAFI STUDIO Paweł Nowakowski powierzył ich przetwarzanie, tj. dostawcom usług technicznych i informatycznych wykorzystywanych do prawidłowego funkcjonowania Bookero, w szczególności: hostingodawca, dostawcy oprogramowania chmurowego.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Część z dostawców usług technicznych może dokonywać transferu danych do państw trzecich. W takiej sytuacji, dostawcy ci zawsze gwarantują zapewnienie właściwego stopnia bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych.

Konto użytkownika

Zakładając konto użytkownika w systemie, musisz podać swoje podstawowe dane, takie jak firma, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło. W dalszej kolejności, w ramach konfiguracji systemu, może istnieć konieczność podania dalszych danych.

Swoje dane przypisane do konta w każdej chwili możesz zmodyfikować z wykorzystaniem opcji dostępnych po zalogowaniu się do konta.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w koncie użytkownika jest wykonanie umowy o świadczenie usługi dostępu do systemu bookero, którą zawierasz z nami na podstawie regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO ). Dane przetwarzane są w celu świadczenia usług.

Twoje dane zawarte w koncie użytkownika mogą być przetwarzane również w celu kontaktu indywidualnego z Tobą związanego z korzystaniem z systemu, np. w celu obsługi technicznej, analizy zadowolenia korzystania z systemu.

Twoje dane osobowe zawarte w koncie użytkownika są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta, czyli przez czas trwania umowy, o której mowa powyżej. Jeżeli podejmiesz decyzję o usunięciu konta, skutkować będzie to usunięciem twoich danych osobowych z bazy. Zastrzegamy jednak, że możemy w dalszym ciągu przetwarzać Twoje dane również po usunięciu konta i rozwiązaniu umowy w zakresie oraz w czasie, w jakim jest to niezbędne do dochodzenia roszczeń związanych z umową i korzystaniem z systemu, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Płatności

Jeżeli w związku z korzystaniem z systemu dokonujesz płatności, robisz to za pośrednictwem serwisu tpay.com albo Stripe, w zależności od Twojego wyboru. W tym zakresie my nie przetwarzamy Twoich danych osobowych, a wszelkich informacji związanych z ochroną danych dotyczących płatności powinieneś szukać w polityce prywatności serwisu tpay.com lub Stripe.

Newsletter

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie na Twój adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z systemem, to Twoje dane (imię oraz adres e-mail) będą również przetwarzane w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

Zgodę newsletterową możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera. Możliwe jest to z poziomu każdej wiadomości e-mail otrzymywanej w ramach newslettera poprzez kliknięcie w specjalny link pozwalający na anulowanie subskrypcji.

Dane przetwarzane są w bazie systemu mailingowego przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą czatu systemowego, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane zawarte w treści wiadomości.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO ).

Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, co stanowi nasze prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Dane powierzone do przetwarzania

Oprócz Twoich danych osobowych, przetwarzamy również dane osobowe Twoich klientów, które gromadzisz w ramach systemu. W tym zakresie powierzasz nam przetwarzanie tych danych, wyrażając jednocześnie zgodę na ich dalsze powierzenie w celu realizacji usługi dostępu do systemu bookero. Możesz mieć pewność, że dane Twoich klientów są bezpieczne, a my nie uzyskujemy do nich dostępu w jakikolwiek sposób, chyba że będzie to konieczne ze względu na obsługę Twojego zapytania technicznego. W takiej sytuacji zobowiązujemy się jednak do zachowania pełnej poufności danych i niewykorzystywania ich w jakichkolwiek innych celach niż realizacja usługi.

Pamiętaj, że w stosunku do danych klientów, to Ty jesteś ich administratorem, więc to na Tobie ciążą obowiązki, jakie obowiązujące przepisy nakładają na administratorów danych osobowych. Wśród tych obowiązków znajdują się m.in. konieczność posiadania odpowiedniej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych oraz realizacja obowiązku informacyjnego.

Szczegóły dotyczące powierzenia przetwarzania danych opisane zostały w załączniku nr 1 do regulaminu Bookero, który zastępuje zawieraną na piśmie umowę powierzenia przetwarzania danych z uwagi na dopuszczenie przez RODO możliwości zawarcia umowy powierzenia również w formie elektronicznej.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Wykorzystujemy zarówno cookies własne, jak i cookies podmiotów trzecich.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. W zakresie zgody na cookies, opieramy się o konstrukcję, zgodnie z którą stosowną zgodę wyrażasz poprzez ustawienia przeglądarki lub dodatkowe wtyczki zarządzające cookies. Jeżeli Twoja przeglądarka lub dodatkowe wtyczki nie blokują plików cookies wykorzystywanych przez naszą stronę, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie . Pamiętaj, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego działania strony i systemu, w szczególności w celu zapamiętania Twojego logowania do systemu, jak również zapewnienia możliwości zalogowania do niego w ogólności.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.  

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam przechowywane. 

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwerów Google i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają dla nas charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszej strony,
 • czas spędzony w naszym sklepie oraz na jego podstronach,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • źródło, z którego przechodzisz do naszej strony.

Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z następujących Funkcji Reklamowych: 

 • raporty demograficzne i zainteresowań, 
 • remarketing,
 • funkcje raportowania o reklamach, user-ID.

W ramach Funkcji Reklamowych również nie gromadzimy danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp, to, w szczególności:

 • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 • Twoja płeć,
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Google Tag Manager. Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA i umożliwiającego zarządzanie tagami, czyli drobnymi fragmentami kodu, dzięki którym jesteśmy w stanie kontrolować ruch i zachowanie użytkowników, zbierać informacje o skuteczności reklam i podejmować działania mające na celu ulepszanie naszego sklepu. Google Tag Manager nie zbiera żadnych informacji umożliwiających Twoją identyfikację, jednakże narzędzie to powoduje uruchomienie innych tagów, które z kolei mogą zbierać dane.

Hotjar. Korzystamy z narzędzia Hotjar, żeby lepiej zrozumieć Twoje potrzeby oraz optymalizować naszą stronę pod kątem Twoich doświadczeń związanych z korzystaniem z niej, co stanowi nasze prawnie uzasadniony interes. Narzędzie zapewniane jest przez zewnętrzny podmiotu, tj. Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta.
Hotjar rejestruje każdego odwiedzającego naszą stronę i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z jego ruchu na naszej stronie, jak również wygenerowania tzw. map cieplnych. W ramach narzędzia Hotjar nie mamy dostępu do informacji, które pozwalają nam na Twoją identyfikację, ponieważ Hotjar nie rejestruje procesu wypełnienia formularzy. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Hotjar to, w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
 • czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
 • źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu,
 • miejsca, w które klikasz myszką.

W celu korzystania z Hotjar, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Hotjar. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Hotjar Limited. Zgromadzone w ramach plików cookies informacje przechowywane są przez Hotjar w ramach pseudonimowego profilu użytkownika. Ani Hotjar ani my wykorzystujemy tych informacji do Twojej identyfikacji.

Możesz sprzeciwić się tworzeniu przez Hotjar Twojego profilu użytkownika, przechowywania przez Hotjar informacji na temat Twojego korzystania z naszej strony oraz wykorzystywania plików cookies Hotjar tutaj: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Hotjar, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Facebook Custom Audiences. W ramach systemu reklam Facebook Ads zapewnianego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, korzystamy z funkcji Niestandardowych Grup Odbiorców w celu kierowania do określonych grup użytkowników targetowanych przekazów reklamowych. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.
W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszym sklepie, zaimplementowaliśmy w ramach naszej strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Facebooka, która mogą znajdować się na całym świecie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. W zależności od Twojej aktywności na naszych stronach możesz trafić do określonej grupy odbiorców, ale w żaden sposób nie identyfikujemy poszczególnych osób należących do tych grup.

Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie: https://www.facebook.com/ads/settings.

Narzędzia społecznościowe, w szczególności Facebook Connect. Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwis społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, LinkedIN, Twitter, Pinterest.

Wyświetlając naszą stronę internetową zawierającą wtyczkę danego serwisu społecznościowego, Twoja przeglądarka przesyła do administratora tego serwisu społecznościowego informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu społecznościowego wbudowanym w naszą stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego na naszą stronę.

Wtyczki gromadzą pewne informacje na Twój temat, takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej.

Administratorzy serwisów społecznościowych wykorzystują część tych informacji, aby personalizować warunki oglądania naszej strony. Na przykład, gdy odwiedzasz stronę z przyciskiem „Lubię to”, administrator serwisu społecznościowego potrzebuje informacji, kim jesteś, aby pokazać Ci, którzy z Twoich znajomych również lubią naszą stronę.

Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, targetowanie reklam. Nie mamy realnego wpływu na to, w jaki sposób informacje gromadzone przez wtyczki są następnie wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w regulaminach i politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.

Wtyczki serwisów społecznościowych gromadzą i przekazują informacje do administratorów tych serwisów nawet wtedy, gdy przeglądasz naszą stroną nie będąc zalogowanym do swojego konta w serwisie społecznościowym. Wtedy jednak przeglądarka wysyła bardziej ograniczony zestaw informacji.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to administrator serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Ponadto, korzystanie z niektórych wtyczek może wiązać się z publikowaniem określonych informacji w ramach Twoich profili społecznościowych. Przykładowo, informacje o kliknięciach w przycisk „Lubię to” mogą być dostępne na Twojej osi czasu na Facebooku. Oczywiście, jeżeli udostępniasz jakieś treści w swoich social media z wykorzystaniem wtyczek osadzonych na naszej stronie, to udostępnienie to w sposób naturalny będzie widoczne w Twoim profilu.

Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez administratorów serwisów społecznościowych informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez administratorów, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności, wszystko znajdziesz w politykach prywatności poszczególnych usługodawców:

 • Facebook - https://www.facebook.com/privacy/explanation,
 • Twitter - https://twitter.com/en/privacy,
 • LinkedIN - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,
 • Instagram - https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388,

Chat. Zapewniamy Ci możliwość bezpośredniego kontaktu z nami w czasie rzeczywistym za pośrednictwem czatu. Czat dostarczany jest przez firmę Smartsupp.com s.r.o., co oznacza, że wykorzystywane są również pliki cookies tejże firmy. W ramach tych plików cookies nie są przechowywane jakiekolwiek informacje pozwalające na Twoją identyfikację. Cookies służą w tym przypadku do prawidłowego funkcjonowania czatu.

BugSnug. Dążymy do tego by nasza aplikacja działała możliwe bezbłędnie. W związku z tym śledzimy błędy JS. W tym zakresie korzystamy z narzędzia BugSnug, które może bazować na plikach cookies. W tych plikach nie są przechowywane jakiekolwiek informacje pozwalające na Twoją identyfikację. Cookies służą w tym przypadku do prawidłowego kontrolowania błędów JS. 

Logi serwera

Korzystanie ze strony oraz systemu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona oraz system. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony oraz systemu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną oraz systemem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Nie jesteś jeszcze przekonany?

Skorzystaj ze specjalnego 14-dniowego okresu darmowego i wypróbuj nasz system, bez żadnych zobowiązań!

Testuj bezpłatnie przez 14 dni
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.